Bendradarbiaujame su Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija

Užmezgėme sėkmingą ir socialiai atsakingą bendradarbiavimą su Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija.

Prisidėjome prie pagalbos pabėgėliams kampanijos „Ačiū, Lietuva“ koncepcijos sukūrimo ir projekto įgyvendinimo. Džiaugiamės, kad draugijai pavyko surinkti pabėgėliams taip reikalingų lėšų.

Mes tikime, kad aktyvus įmonių dalyvavimas socialiniame gyvenime, bendradarbiavimas ir tarpusavio pagalba yra svarbi sąlyga visuomenės klestėjimui.