Maltiečių akcija – prisidėjome prie geresnės vaikų ateities

Rugsėjo 6 d. Simono Daukanto aikštėje vyko maltiečių rengiama ir Prezidentūros globojama labdaros akcija, prie kurios prisijungėme ir mes.

Mūsų draugų, Maltos ordino pagalbos tarnybos (MOPT), jau septintus metus organizuojamos akcijos „Mažoj širdelėj – didelės idėjos“ pagrindinis tikslas – paruošti mažus vaikus į mokyklas, paremiant įvairiomis mokyklinėmis prekėmis.

Maltiečiai iš viso globoja apie 1200 Lietuvos vaikų, iš kurių daugiau kaip 400 lanko maltiečių organizacijos vaikų dienos centrus. Dalis per šią akciją surinktų mokymo priemonių keliaus būtent į šiuos dienos centrus, nes susirinkę po pamokų vaikai čia ruošia namų užduotis ir, prireikus, pasiima trūkstamų priemonių.

Kita akcijos metu surinktų mokyklinių prekių dalis pasieks 40 Lietuvos miestų, kuriuose maltiečiai globoja nepasiturinčias, daugiavaikes šeimas, specialių poreikių turinčius vaikus bei našlaičius.

Džiaugiamės, kad Maltos ordino pagalbos tarnybos (MOPT) dėka Lietuvos vaikai galės pilnai pasiruošę keliauti į mokslus!