Mūsų agentūrai – aukščiausias rinkos kokybės standarto įvertinimas

Lietuvos ryšių su visuomene agentūrų asociacija trečius metus iš eilės mūsų agentūrai „Agency 1323” suteikė penkis veiklos kokybės standarto ženklus. Esame tarp TOP8 agentūrų Lietuvoje, atitinkančių šį aukščiausią skaidrumo ir kokybės įvertinimą.

Kartą per metus asociacija teikia kokybės sertifikatus, atsižvelgdama į nepriklausomų auditorių pateiktas agentūrų veiklos audito išvadas. Pagal Standarto sistemą, agentūroms gali būti suteikiama iki penkių sertifikato ženklų: Atskaitingos, Skaidrios, Atsakingos, Visuomeniškos bei Tobulėjančios agentūros.

„Komunikacija – reputacijos verslas, tik skaidri ir atsakinga agentūra gali užtikrinti kokybiškas paslaugas ir tinkamą patarimą savo klientams. Kasdien dirbame sąžiningai ir atsakingai, džiaugiamės, kad mūsų pastangos yra įvertintos“, – sako agentūros vadovaujanti partnerė Rita Saunorytė Norutienė.

Ką reiškia veiklos kokybės ženklai?

Atskaitingos agentūros sertifikatas suteikiamas, kai agentūra viešai skelbia agentūros finansines ataskaitas bei informaciją apie darbuotojų skaičių.

Skaidrios agentūros sertifikatas gaunamas už viešai skelbiamus visus agentūros klientus ir interesų konflikto situacijų nebuvimą.

Atsakingos agentūros sertifikatas žymi, kad agentūra veikia atsakingai prieš visuomenę. Vienas iš įsipareigojimų – visuomenės informavimo priemonėse neskelbti anoniminių komentarų ir nepirkti tokias paslaugas teikiančių įmonių ar asmenų paslaugų.

Visuomeniškos agentūros sertifikatą gauna socialiai atsakingos agentūros, teikiančios „pro bono“ paslaugas, įvairiuose renginiuose pristatančios savo patirtį, įdarbinančios stažuotojus ar praktikantus.

Tobulėjančios agentūros sertifikatas žymi, kad agentūra nuolat kelia savo darbuotojų profesinę kvalifikaciją ir dauguma jos darbuotojų kasmet dalyvauja išoriniuose mokymuose, kurių trukmė – ne mažesnė kaip 16 akademinių valandų kiekvienam darbuotojui.

Kuriant veiklos kokybės standarto programą buvo tikimasi, kad ji skatins agentūras veikti atsakingai, o suteikiami ženklai taps kokybės matu užsakovams, renkantis viešųjų ryšių paslaugų teikėją.

Išsami standarto versija, reikalavimai agentūroms ir terminai yra pateikti Ryšių su visuomene agentūrų asociacijos puslapyje.